Zaznacz stronę

W jaki sposób realizacja potrzeb wpływa na wewnętrzną motywację

Motywacja to chęć do działania, to czas, w którym realizujemy swoje zadania na pełnym FLOW. Wielu moich klientów zgłasza się do mnie z brakiem motywacji. Brakuje im energii, chęci do działania, co jednocześnie obniża poziom pewności siebie. Konsekwencją takiego stanu może być wypalenie zawodowe, życiowe a brak jakichkolwiek działań w kierunku rozwiązania tej sytuacji może wiązać się z wycofaniem a nawet z depresją.

Motywacja może przychodzić z zewnątrz. Mogą motywować nas cele, które chcemy osiągnąć, bliscy, których chcemy wspierać, praca, której jesteśmy oddani. Jeżeli jednak motywacja zewnętrzna nie jest spójna z naszymi wewnętrznymi potrzebami to w pewnym momencie wyczerpuje się i trudno do niej sięgnąć.

Profesor Reiss, naukowiec, który badawczo zajmował się tematem motywacji wyodrębnił 16 uniwersalnych potrzeb, które w zależności od poziomu nasycenia mogą wpływać na realizacje naszych celów – albo ją wspierać albo sabotować. Stworzył on narzędzie, które pozwala zbadać, jakie potrzeby chcą być w naszym życiu zaspokajane. Ta świadomość pozwala zweryfikować, co tak naprawdę doprowadziło do spadku motywacji i naprowadzić na właściwy kierunek działania, dzięki któremu wrócimy do pełni swoich możliwości.

Potrzeby które zostały wyodrębnione przez profesora Reissa są przedstawione na poniższym wykresie, który jest wynikiem wypełnionego wcześniej testu.

Zaznaczone potrzeby na kolor błękitny i granatowy to tzw. drivery czyli potrzeby, które podświadomie chcą być zaspokajane.

Zauważając wysoką potrzebę władzy na wykresie możemy domniemywać, że taka osoba, jeżeli przez dłuższy czas, jest zmuszona do realizacji nie swoich poleceń i nie ma wpływu na podejmowane decyzje to w konsekwencji straci chęć do działania.

Z kolei przy niskiej potrzebie spokoju możemy mówić o osobie, która lubi, jak w jej otoczeniu pojawiają się wyzwania. Najlepiej czuje się, kiedy może wykazać się swoją odwagą. Dlatego też wszelkie trudne sytuacje, które pojawiają się w jej życiu mogą być odpowiedzią na tą wewnętrzną potrzebę. Takie osoby powinny świadomie planować działania, wyzwania związane z realizacja celów, aby niska potrzeba spokoju nie przyczyniała się do pojawiających się trudności i ciągłych niespodziewanych wyzwań.

Wysoka potrzeba rodziny to driver, który zaspokajany jest poprzez możliwość wykazania się troską i opiekuńczością. Dla takiej osoby  rodzina jest bardzo ważna, zależy jej na ciągłym kontakcie i bliskości z dziećmi i partnerem lub partnerką. Taka osoba może źle czuć się w pracy, która zmusza ją do częstych wyjazdów, delegacji i rozstań z najbliższymi. Przy wysokiej potrzebie rodziny wzajemne wsparcie jest kluczowym elementem, który pielęgnuje wzajemne relacje.

Podane powyżej przykłady wskazują, jak potrzeba może na nas wpływać i kierować naszym działaniem. Dlatego też dzięki pracy rozwojowej możemy nauczyć się rozpoznawania naszych potrzeb i świadomej pracy związanej z ich zaspokajaniem lub uelastycznianiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie zarządzać naszymi potrzebami i mieć większy wpływ na realizację naszych celów i stały poziom motywacji. 

Przyjrzenie się wynikowi testu i omówienie go z Masterem RMP pozwala dostrzec własne potrzeby i mieć świadomość, w jaki sposób mogą wpływać na konkretne działania w naszym życiu. Ta świadomość daje nam możliwość podążania za celem z uwzględnieniem potrzeb i większy wpływ na efektywność działań.   

 

Potrzebujesz wsparcia? Napisz do mnie!