Zaznacz stronę

Jak być trwale zmotywowanym?

Trwała motywacja to stan, który przejawia się  nieprzerwanym dążeniem do osiągnięcia celów z niezmniejszoną siłą przez dłuższy czas. Uzyskanie takiego stanu jest możliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę czynniki wpływające na motywację i skupimy się na ich realizacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć stan flow w działaniu i konsekwentnie realizować zadania.  Należy pamiętać, że realizacja ambitnych celów może wymagać od nas dużego zaangażowania. Dlatego warto zwrócić uwagę na elementy, które będą wspierać nas w tej drodze i wzmacniać motywację.

  1. Określenie celu według zasady SMART. Cel ma być:

Specific – Konkretny, łatwy do zrozumienia. Pamiętaj, aby dokładnie określić, co jest potrzebne do realizacji celu, kogo chcesz zaangażować i co jest najważniejsze w jego realizacji.

Measurable – Mierzalny, dający możliwość badania postępów według określonych mierników.

Achievable – Realistyczny, upewnij się, że wyznaczony cel jest osiągalny. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie zasoby, aby go zrealizować. Zbyt ambitny cel może obniżać wiarę w jego realizację.

Relevant – Znaczący, wpierający realizację Twojego celu życiowego, wartości jakimi kierujesz się w życiu czy potrzeb, których realizacja jest dla Ciebie kluczowa. Zastanów się, jakie korzyści osiągniesz dzięki realizacji tego celu.

Time-bound – Określony w czasie z konkretnym terminem jego realizacji.

  1. Przygotowanie planu z uwzględnieniem kolejnych kroków realizacji.
  2. Określenie mocnych stron i talentów osób zaangażowanych w realizacje celu. Dzięki temu będziesz realizował swój cel z większa pewnością siebie i odwagą w działaniu.
  3. Znalezienie motywacji wewnętrznej, określenie motywatorów, które podświadomie mogą wspierać działanie. Jeżeli cel jest spójny z potrzebami osób, które go realizują wpływa to na efektywność działania.
  4. Elastyczność i gotowość na zmiany w swoim planie działań, gdy pojawią się nowe okoliczności lub przeszkody. Przyjmowanie elastycznej postawy pozwala na dostosowanie planu do zmieniających się warunków. Pamiętaj o tym, ze plan daje Ci możliwość określenia Twojej efektywności i weryfikacji działań zmierzających do realizacji Twojego celu.
  5. Określenie swoje dlaczego – trwała motywacja wymaga silnych powodów, dla których dążymy do osiągnięcia celu. Im silniejsze i bardziej zrozumiałe są nasze powody, tym bardziej jesteśmy skłonni do działania. Wypisz swoje 25 DLACZEGO? chcesz zrealizować swój cel i wracaj do tego, jak najczęściej.
  6. Pozytywne nastawienie i wiara w siebie i swoje możliwości. Pracuj nad wspierającymi przekonaniami, które będą wspierać Ciebie na drodze do realizacji celu i pomagać w sytuacjach kryzysowych.
  7. Wsparcie osób na drodze do realizacji celów. Możesz skorzystać ze wsparcia rodziny, przyjaciół lub osób, które chcą osiągnąć podobne cele. Jeżeli zauważasz spadek motywacji warto skorzystać z pomocy mentora lub coacha, który pomoże Ci zweryfikować, nad którym z elementów należy popracować, aby konsekwentnie osiągnąć swój cel. Dzięki temu łatwiej pokonasz przeszkodę, która pojawi się na Twojej drodze.

Pamiętaj o tym, że szybka reakcja na spadek motywacji może uchronić Ciebie przed brakiem realizacji celu. Kiedy pojawia się brak czasu, nadmierne obciążenie czy trudności w komunikacji warto wrócić do fundamentów i przyjrzeć się sytuacji, w której się znalazłeś. Uchroni Ciebie to przed wypaleniem zawodowym czy życiowym. Czasami wystarczy odpoczynek, skupienie się na własnych potrzebach a czasami zmiana celu jest jedynym rozwiązaniem do tego, aby realizować siebie, swoje życiowe flow i zachować balans w życiu osobistym i zawodowym.

Iwona Spaleniak – Life & Business Coach, Master RMP, Doradca rozwoju osobistego

Potrzebujesz wsparcia? Napisz do mnie!