Zaznacz stronę

6 przyczyn słabych ocen w szkole

Niektóre dzieci uczą się z łatwością, szybko przyswajają materiał, zapamiętują dużo z lekcji. U innych pojawiają się problemy, nie chcą spędzać czasu nad książka i nie lubią się uczyć. Na wyniki w szkole ogromny wpływ mają wewnętrzne potrzeby naszych dzieci. Brak ich zaspokajania może powodować dyskomfort i przekładać się na mniejszą efektywność w nauce. 

Duża potrzeba uznania przy niskiej pewności siebie powoduje, ze uczniowie wycofują się z aktywności szkolnej. Nie zgłaszają się na lekcjach, nie są aktywne z obawy przed porażką lub krytyką. Mniej angażują się do działań ponieważ porażka mniej boli jeżeli nie jest poprzedzona dużymi staraniami. Potrzebują wsparcia ze strony nauczycieli i rodziców a wszelka krytyka, negatywne oceny obniżają ich poziom motywacji i zwiększają niechęć do nauki. Aby wesprzeć takie dziecko w rozwoju i wzmocnić jego motywację warto skupić się na zaspokojeniu potrzeby uznania. Przyłapywać ucznia na jego nawet małych sukcesach i szczerze doceniać.  

Z kolei mała potrzeba władzy może wiązać się z brakiem ambicji. Tacy uczniowie są zdecydowanie bardziej nastawieni na realizację zadań. Nie mają potrzeby angażowania się w działania, które wymagają od nich dużej ilości pracy, podejmowania decyzji i wyznaczenia celu. Nie lubią presji, co może przekładać się na trudności związane z obowiązkami szkolnymi. Dobrze jest wzmacniać motywację poprzez skupianie się na realizacji małych celów i osiąganie tych większych po kawałku. Jasne definiowanie zadań będzie ułatwiało działanie i może wpływać na zwiększenie efektywności.  

U niektórych uczniów można również zauważyć niską potrzebę ciekawości. W tym przypadku ciekawość budzi się dopiero w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś konkretny cel. Brak ciekawości może wpływać na szybsze znudzenie tematami, które nie są potrzebne do realizacji celu. Jeżeli uczeń nie potrafi zrozumieć dlaczego ma się uczyć to przy braku ciekawości zmniejsza się uważność i chęć do słuchania. W takim przypadku bardzo ważne jest wyznaczanie celów, jakie uczeń ma osiągnąć. Mogą one być przepustką do realizacji swoich marzeń, pasji czy innych działań.  

Kolejną potrzebą jest niska potrzeba porządku. Charakteryzuje ona uczniów, którzy mają w sobie pokłady elastyczności i kreatywności. Brakuje im jednak uporządkowania. Nudzi ich codzienna rutyna i najlepiej czują się w zmiennych sytuacjach. Mają trudności z dokończeniem wykonywanych zadań i jednocześnie potrafią robić kilka rzeczy ale żadnej z nich dokładnie czy właściwie. Często tworzą wokół siebie artystyczny nieład, który może też wpływać na ich umiejętność koncentracji. Taka potrzeba wzbudza w uczniach często poczucie tego, że nieuporządkowanie jest czymś złym. Dlatego też warto określić zasady, które biorą pod uwagę potrzeby ucznia i dają mu przestrzeń do kreatywnej realizacji samego siebie. 

Duża potrzeba rewanżu jest potrzebą, która może wywoływać zachowania agresywne spowodowane konfliktami miedzy uczniami. Tacy uczniowie lubią rywalizację i wykorzystują każdą sytuację do pokazania swojej racji. Często z przyjaciół robią sobie wrogów, bo potrzeba wygrywania jest silniejsza od potrzeby budowania relacji. Takim uczniom potrzebne jest zapewnienie warunków do rywalizacji. Zaangażowanie w konkursy czy aktywności sportowe może przekierować działania agresywne na zdrową rywalizację. 

Ostatnia potrzeba wpływająca bezpośrednio na oceny to słaba potrzeba honoru. Tacy uczniowie często unikają wykonywania obowiązków. Z łatwością potrafią oszukiwać i ściągać na sprawdzianach, nie odrabiają prac domowych a dla realizacji swojego celu łamią zasady obowiązujące zarówno w szkole jak i w domu. Dlatego też ustalanie zasad i konsekwencji nie stosowania się do nich jest w tym przypadku niezbędne. Dla możliwości realizacji niskiej potrzeby honoru warto też ustalić pewne ramy dające większą elastyczność w działaniu. 

Jak widać często to wewnętrzne potrzeby sterują uczniami i dlatego potrzebują oni dużo zrozumienia i akceptacji, aby umiejętnie poznawać siebie i wybierać takie rozwiązania, które będą dla nich korzystne. Dzięki temu ich poziom motywacji będzie większy, co może wpłynąć na polepszenie ocen.

Jeżeli brakuje Tobie czy Twojemu dziecku motywacji do działania warto skonsultować się i poszukać odpowiednich dla siebie rozwiązań.

Potrzebujesz wsparcia? Napisz do mnie!